is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde bezigen, moet men zich rekenschap knnnen geven, waarom men ten slotte toch nog eenen anderen invoegt: eenen tweeden bijvoorbeeld om den hoofdvorm meer kracht te geven, eenen derden om de tegenstelling van achtergrond en ornament beter te doen uitkomen enz. enz.

Het zoude hier de plaats zijn om nader aan te geven volgens welk systeem de verschillende in dit boek gegeven voorbeelden zijn gewerkt. Het is echter beter, dat iedere lezeres dat zelve zoekt uit te vinden. In het voorbijgaan willen we nog even stilstaan bij de fraaie wijze, waarop bij sommige dier stukken de gebezigde steken samenwerken. Zoo bij fig. 31, waar bij de voor den achtergrond gebezigden kussensteek voor de afwerking der omtrekken den steelsteek werd te baat genomen. Fig. 41, waar voor de fijne medaillon-voorstelling met den steelsteek gewerkt, door opgenaaid gouddraad eene krachtiger sprekende, maar toch niet te zware omlijsting is verkregen. Fig. 6 en 7, waar het wit borduursel met zijne dichte vulling en de damaststeken elkander zoo goed te hulp komen.