is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEKWAME KAARTLEGSTER

DE KUNST OM UIT 32 KAARTEN DE TOEKOMST TE VOORSPELLEN.

BEHELZENDE!

den oorsprong der kaartlegkunst, hare vroegere en tegenwoordige beteekenis, en de verklaring van het groote spel of boek van Thot. naar de methode van den grooten etteilla : i)e gemakkelijkste en zekerste methode om door de kaarten in i)e toekomst te lezen,

door

J. DB R I O L S.

Prijs 60 Cents.

IJ K J E S

doob

VENSTER, DEUR en DAK

in het

BINNENSTE VAN DEN MENSCH.

de kunst OM uit den ScHEDEl, het GeI,AAT, de HANDEN, HoüDING, Gang en Gebaren, ja zelfs uit het Schrift, het Karakter

van 1emaxd te leeren kennen.

Met acht platen.

Derde vermeerderde en verbeterde Druk.

Prijs f 1.25.