is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekten. De syphilis en de elephantiasis . Blz. 232

Zinnebeeldige gedenkstukken der geschieden is van de Prostitutie. — Archeologische bewijzen der godsdienstige prostitutie in Azië: medailles, gegraveerde steenen, kegels, cylinders, enz. van het Museum van het Louvre en van het Cabinet van Medailles en Oudheden der Nationale Bibliotheek te Parijs. Gegraveerde steenen van Boven-Azië en cylinders van Chaldea volgens Menant. Rapport van Lajard aan de Akadeinie der Opschriften. Beschrijving van don agaten kegel van het Cabinet Calvet. Zinnebeeldige bewijzen van den ceredienst van Mylitta, Anaïtis en BaiilPéor.

Beschrij ving der Assyrische cylinders van het Cabinet der Bibliotheek door Chabouillet.

Vazen, bekers en gegraveerde steenen van de verzameling Durand. Hun beschrijving door de Witte. Bewijzen voor den eeredienst van de Aziatische Venussen in Griekenland. Het Assyrische bas-relief van Yazili-Kaïa, platte steenen der ruïnen van Babyion door Baron Roger. De oudheden van Cyprus. Beschrijving door J. Soury. De werken van Creuzer en Gnignant over den eeredienst der natuur in haar voorttelingskracht. Zinnebeeldige kegels. Oude intaglio van Cyprus.

Do Egyptische amuletten. Priapische schildering van den tempel van Karnac. De beeldhouwwerken op de grafsteenen. Halssnoeren en cylinders der vrouwen. Do gedenkstukken van het privaatleven der Egyptenaren in de zaal van Julius II. De blanketbenoodigdheden deivrouwen.

Zinnebeeldige gedenkstukken der prostitutie in Italië, De schilderstukken, bronzen en beelden van het Geheim Museum van Napels. De beschrijving door Famin. De opgravingen van Pompeï, ontuchtige schilderijen, erotische beelden in brons, marmer, aardewerk, enz. Marmeren bas-reliefs, de feesten en ceremoniën der prostitutie voorstellende. Etrurische vazen van het Louvre. De ontuchtige amuletten. Beelden van Priapus. De gedenkstukken van den geheimen eeredienst der Romeinsche dames door d'Hancarville. Gegraveerde steenen, agaten, onyxen, witte agaten, kornalvnen, sardonixen, ametisten uit den tijd