is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen dubbelzinnige uitlegging vatbaar zijn, en die Heine vertaald heeft door: Deze meisjes oefenen haar beroep horizontaal liggend uit. Abrabo heeft hetzelfde gezegd van de Armenischen. En wat de Pheniciërs aangaat, heeft de H. Augustinus, volgens Anthénagoros, gezegd: Venen etiam Phaenices donum dabant de prostitutione fUiarum, antequam,

jungerent eas viro.

Zoo is de geschiedenis der prostitutie in Westelijk Azië

volgens de geschreven gedenkschriften. De getuigenissen der schrijvers zullen in het hoofdstuk, dat voornamelijk aan de werken der archeologen betreffende de prostitutie der Oudheid gewijd is, versterkt worden door die der zinnebeeldige gedenkteekenen.