is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PROSTITUTIE IN EGYPTE.

De eeredienst van Priapus, van Isis en van Osiris. (')

De priesters van het oude Egypte leerden, dat Osiris, de Zon, in de lente, als zij het leven aan de natuur en de vruchtbaarheid aan de aarde en de dieren teruggeeft, in het sterrenbeeld van den Stier gaat. Osiris moest dus, in de te Memphis gesproken taal, als zinnebeeld dat van den Stier hebben; en Isis, de aarde, dat der Koe. Aan het woord Apis het voorvoegsel pre toevoegende, dat op een heilige zaak wijst, verkreeg men priapus, dat op de gewijde geslachtsdeelen van Osiris doelt. Deze verklaring wordt er door Dulaure van gegeven, en berust op een langdurigen wetenschappelijken arbeid, die te lang zou zijn, om medegedeeld te worden. Herodotus zegt overigens, „dat de Egyptenaren menschelijke gedaanten verzonnen hadden, aan welke zij geslachtsdeelen toevoegden, die zoo lang als het beeld waren en dat deze alle maat te buiten gaande priapus, die van een Stier was."

(1) De Grieken hebben de Egyptische namen Iseth en Osireth in Isis en Osiris veranderd.