is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twistten eens, terwijl zij zich in den omtrek van Syracuse baadden, om den prijs der schoonheid; een jonge man uit de stad, die daar langs ging, zag, zonder gezien te worden, de stukken van het proces, boog, als voor Venus zelf, een knie ter aarde en riep uit, dat de oudste den prijs gewonnen had. De beide twistenden vluchtten half naakt. De jonge man kwam te Syracuse terug en vertelde, nog bewogen door aandoening, wat hij gezien had. Zijn broeder verklaarde, door dit verhaal opgetogen, dat hij zich met de jongste zou vergenoegen. Kortom, zij brachten het kostbaarste, dat zij bezaten, bijeen, gingen naar den vader der twee zusters en vroegen hem hun schoonvader te willen worden. De jongste was uit verdriet en verontwaardiging, dat zij overwonnen was, ziek geworden; zij verzocht een herziening van de zaak, en de beide broeders verklaarden, als uit een mond, dat zij beiden recht hadden op de overwinning, al naar dat de scheidsrechter de een van de linker- en de andere van de rechterzijde beschouwde. De twee zusters huwden dus de beide broeders en brachten naar Syracuse een roep van schoonheid mede, die steeds grooter werd. Men overlaadde haar met geschenken en zij verzamelden zooveel waarde, dat zij een tempel konden oprichten voor de godheid, die de oorzaak van hun geluk was geweest. Het standbeeld, dat men in den tempel bewonderde, gaf tegelijkertijd de verborgen bekoorlijkheden van elke zuster weder, en de vereeniging van deze twee modellen in een enkel beeld had het volmaakte type gevormd van Venus Callipyge, dat is: van de stoffelijke schoonheid van het lichaam der vrouw en van de volmaakte vormen uit het oogpunt van een beeldhouwer beschouwd.

De tempels van Venus waren dikwijls op kosten van