is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geer Stilpon van Megare. Buitengewone wiskunstenares, had haar hart een sterk zwak voor haar broeders in de wiskunde.

Theoris. Zij gaf zich aan de dorre liefde van den grooten Sophocles over. Demosthenes liet haar, om zich over haar afkeer te wreken, ter dood veroordeelen voor een voorgewende misdaad van goddeloosheid in hare werkzaamheden als priesteresse van den tempel van Venus en van Neptunus gepleegd. Voor Theoris richtte de oude Sophocles dezen lofzang tot Yenus:

„O Godin, verhoor mijn bede! Maak Theoris ongevoelig voor de liefkoozingen van die jeugd, die gij begunstigt, stort bekoorlijkheid over mijn grijze haren uit; maak dat Theoris een grijsaard de voorkeur geeft. De krachten van den grijsaard zijn uitgeput, maar zijn geest begrijpt nog de vervoeringen."

Theodote. Zij was dermate verliefd op Socrates, die zich den wijzen raadsheer der liefde deed noemen, den viiend der vrouwen, dat Aristophanus, de mededinger van den wijsgeer zich wreekte door tegen dezen de ernstige beschuldiging in te brengen van de jeugd te verderven en nieuwe goden in te voeren, een beschuldiging, die door den gifbeker gevolgd werd, maar die den dichter niet gelukkiger maakte bij de schoone courtisane.

G n a t e n a. Beroemd door haar geest en de gevatheid harer uitvallen, was zij langen tijd de tyrannieke minnares van den dichter Dyphile. Op het voorbeeld van de wijsgeeren, die in hun academie de tafelen van hun bizondere wetten ophingen, had zij in haar voorportaal het wetboek harer instelling, de erotische wetten en de reglementen van het huis in 320 verzen geplaatst.