is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan de verhitting op de hersenen terugwerkt. Bij de erotomanie zetelt de liefdedrift in het hoofd. De nymphemaan is het slachtoffer van een physische storing, de erotomaan is de speelbal van zijn verbeelding; hij is door een gedeeltelijken waanzin aangetast. Met andere woorden de erotomanie staat tot de nymphomanie gelijk de levendige aandoeningen van het hart tot de losbandigheid. „Gedurende de erotomanie," voegt degeleerde er bij, „zijn de oogen levendig, bezield, de blik hartstochtelijk, de gesprekken teeder, de handelingen openhartig... Maar in hun slaap hebben de zieken droomen, die het nachtwijfje en de nachtmerrie doen ontstaan."

Men moet dus niet uit het oog verliezen, zooals Lorry het gezegd heeft, dat bij erotischen er altijd een zekere overspanning der geslachtsorganen bestaat. De uitleggingen, die Esquirol ons geeft over het verband tusschen de zenuwtoevallen en den bijslaap der vrouwen, waren noodig om de Lesbische liefde te begrijpen, die Sapho aan de Grieksche wereld bekend maakte en die het onderwerp is geweest van verschillende uitleggingen.

In de geschiedenis der tegennatuurlijke liefde is Sapho de vrouwelijke Socrates van Griekenland. Het uitgangspunt van haar wijsbegeerte was de overgevoelige liefde der vrouw voor de vrouw en de uitkomst waarschijnlijk deze: „overspanning der organen", die de Lesbische vrouwen op een gegeven oogenblik ertoe bracht haar lichaam schaamteloos over te geven. Dit is een opmerkelijk geval der prostitutie.

Sapho evenwel was geen courtisane in de beteekenis van het woord; zij behoorde tot een rijke en aanzienlijke familie van Metylene op Lesbos. Nauwelijks huwbaar verslond zij de erotische dichtwerken en liefderomans. Haar