is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pythagoras werd voor tien mina's verkocht, omdat men ontdekt had, dat hij een gouden dij had. De anderen zullen ons een juist denkbeeld geven van hun zedenleer. Hoort: Mercurius laat Diogenes binnenkomen. Men ondervraagt hem.

— Welk is uw beroep?

— Diogenes. Geneesheer der ziel, heraut der vrijheid en der waarheid. Ziehier mijn leer: op alles wat te zeggen te hebben, een rauwe stem, een barbaarsch voorkomen, een woest en wild gedrag te hebben; onder de menigte te leven, alsof er niemand is, alleen te zijn te midden van allen, de voorkeur te geven aan de Venus der prostitutie en in het openbaar doen waarvan een ander kleurt, als hij het in het verborgen doet. Als je je verveelt een weinig vergift nemen en de wereld verlaten. Ziedaar het geluk, wilt gij er van gediend zijn?

Na Diogenes, voor wien slechts twee obolen gegeven worden, laat Mercurius Aristippus komen; hij is dronken en kan niet antwoorden. Mercurius legt zijn leer uit: zich om niets bekommeren, van alles gebruik-maken en, onverschillig waar, den wellust zoeken.

Socrates volgt op Heraclites en Democrites. Men stelt hem deze vraag: Wat zijt gij? Hij antwoordt onbeschaamd:

— Een liefhebber van kleine jongens en meester in de kunst der liefde.

De Grieksche tekst is nog juister dan de vertaling. Over zijn leer, zegt hij: ik heb een republiek ontworpen en gedraag mij volgens haar wetten. De vrouwen behooren niet aan een enkelen man; ieder man kan met haar gemeenschap hebben.

Men doet hem nog vele andere vragen:

— Zijn de wetten op het overspel ingetrokken?