Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben slechts kleine stroomgebieden, ze hebben de waterarmoede in den zomer en de waterrijkdom in den winter met de overige Zuideuropeesche rivieren gemeen.

De Povlakte verbouwt, behalve tarwe, ook rijst en mais. Het schiereiland heeft teelt van zuidvruchten (olijven, citroenen , sinaasappelen) en w ij n , alsmede van z ij d erupsen en, op de bergen alsook in de moerassige streken,

veeteelt (veel geiten).

De nijverheid (metalen en zijde) herleeft in t N. \ erder stroovlechterij (Toskane), glas- (Venetië) en aardewerkindustrie (fayence).

De handel van verscheidene Italiaansche steden (Venetië, Genua, Pisa e. a.) in Indische waren is, na de ontdekking van den zeeweg naar Indië, te niet gegaan. Na de opening van het Suezkanaal en den aanleg der Alpen spoorwegen is de handel van Italië zich echter weer gaan uitbreiden tot buiten de Middellandsche zee.

In de Povlakte liggen verscheiden belangrijke steden, als Turijn (300), Milaan (49°)> Venetië (150), de schoone eilandenstad, Verona, Padua en aan den ïand Hologna (155). Op de westkust liggen de handelstad Genua (190), in welker omgeving veel olijfolie wordt geperst, Livorno (85) en Napels (515), de grootste stad des lands, aan de schoone golf van dien naam en aan den voet van den Vesuvius. In het Arnodal ligt K 1 orencc (165), met hare rijke kunstverzamelingen; aan den Tiber de hoofdstad R o m e (440), met hare vele historische herinneringen, de zetel van den l'aus. Ravenna dicht bij de oostkust, lag vroeger aan zee; de kust der l'ovlakte is sterk aangeslibd. Op Sicilië liggen de handeldrijvende steden Palermo (270), en Catania (150), het laatste dicht bij den Etna. Sardinië levert zink bij Iglesias; Elba brengt ijzer voort.

$ 50. Het Balkanschiereiland is slechts door de Egeïsche zee, de straat der Dardanellen (Hellespont), de de zee van Marmora en de straat van Konstantinopel (Bosporus) van Azië gescheiden.

Sluiten