Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchten. Ingevoerd worden vooral graan cn katoen uit de Unie, steenkolen uit Engeland.

De bevolkingsdichtheid is groot in de Po-vlakte, op Sicilië en op vele hellingen en laagvlakten cfer kusten van het schiereiland; nergens elders in Zuid-Europa wordt zoon dichte bevolking aangetroffen, tenzij in zeer kleine gebieden. De hoogere deelen der Apennijnen zijn weinig bevolkt, maar zeer gering is de dichtheid in Sardinië, de hoogere deelen der Alpen en de op vele plaatsen moerassige kustzone van l-.lba tot kaap Circeo; het laatste een gevolg van de malaria en van het grootgrondbezit, die ook vele andere streken tot woestijnen doemen. Zij zijn oorzaken van de groote emigratie der Italianen (vooral naar Zuid-Amerika). De malaria wordt in tic laatste jaren met succes bestreden.

De Po-vlakte reikt in t NO. cn ZO. ver over het stroomgebied der rivier, waarnaar zij genoemd is. Van links ontvangt deze de Dora Ri paria (weg over den Col de Préjus), de Dora Baltea (weg over den Grooten St. Bernhardpas), de 1 icino, die door het Lago Maggi ore stroomt (weg over den Gothardpas), de Adda met het Co momeer (Splügenpas), de Mincio, die door het Gardameer stroomt. De Adige (welker dal den weg wijst naar den Brennerpas), bereikt den Po niet meer, maar stroomt zelfstandig in de Adriatischc zee uit, evenals de Brenta, die om de lagune van Venetië is heen geleid. De rechterbijrivieren zijn veel minder waterrijk dan de linker, vooral in den zomer. De Po-vlakte is een aanslibbingsproduct van de rivieren en wast, in de Po-delta en de lagunen, steeds verder in zee; in de delta bedraagt de verplaatsing der kustlijn jaarlijks 70 80 M. Reeds uit de oudheid worden van de Po-vlakte dijken, sluizen cn bevloeiingskanalen vermeld. De laatste verschaffen water aan de mais- en rijstvelden, de moerbezieboomen en wijngaarden, en de weiden (groote zuivelbereiding). Zeer (licht en goed ingericht is dit kanaalnet en voor een groot deel dient het de scheepvaart tevens.

Sluiten