Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

uitgeroeid; de door hen ingevoerde Negers vormen nu het hoofddeel der bevolking, daarna de Mulatten. Het regenrijke tropische klimaat — regenrijk althans op de bergachtige eilanden — heeft een weelderigen plantengroei ontwikkeld. Het hoofdproduct is suiker; daarnaast koffie , tabak, vruchten (in den laatsten tijd veel bananen). Door de suikercrisissen zijn vele eilanden sterk achteruitgegaan. I och is handel en scheepvaart er in t algemeen levendig, vooral op de Kleine Antillen. Op de laatste zijn uitbaristingen en aardbevingen dikwijls hevig en alle eilanden hebben van orkanen te lijden.

De Bahama-eilanden zijn weinig bewoonde koraalriffen; ze behooren aan Engeland, maar drijven den meesten handel met de Unie (ananas-uitvoer); de hoofdplaats Nassau (5) is een badplaats voor de Amerikanen.

De republiek Cuba is weinig kleiner dan Java, maar terwijl dit ruim 30 mill. bewoners telt, heeft Cuba er ruim 2 mill. Toch is t het eerste rietsuikerland der aarde en verbouwt beroemde tabak, vooral op de westpunt, in de Vuelta abajo (streek beneden den wind). Het grootste deel van het eiland is een heuvelland, dat meest uit kalksteen bestaat en daardoor fantastische vormen heeft; alleen de dalen en kustvlakten zijn bebouwbaar. Havana (300) heeft groote sigarenfabrieken.

Haïti bestaat uit twee republieken: Haïti, waar bijna alleen negers, Domingo, waar bijna alleen mulatten wonen. Hij hun heftige twisten hebben beide elementen het eiland aldus verdeeld; de blanken hebben zij grootendeels verjaagd. Haïti is het kleinst, maar t belangrijkst en meest bevolkt (1 '/2 van de 2 millioen), maar Domingo gaat meer vooruit. De hoofdstad van Haïti is l'ort au 1'rince (60). De toestanden zijn in beide staatjes allertreurigst; de natuur des lands is prachtig; hooge gebergten met fraaie wouden en vruchtbare dalen.

Jamaica, grootendeels een kalklandschap, is Britsch bezit en heeft betere toestanden. Het is een suikerland, vrij goed bevolkt (800 000 bew.).

Sluiten