Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Geval staat niet alleen; het werpt met de overige, gelijksoortige politieke knutselarijen een schel licht op de oneerlijkheid der toenmalige partijmannen. De vroedschap zelf bleef intusschen in hoofdzaak,

wat ze geweest

was; daarom verkeerde Rotterdam bij 't vertrek der vijf commissarissen in Mei 1786 in zeer merkwaardige omstandigheden ; dagelijksch bestuur en rechtbank Patriottisch en de vroedschap Anti-patriottisch!

Voorwaar, de zending had vvèl bijgedragen, om rust en duurzame verzoening in de «tad te brengen!

VERTKEK EEP. 3TAATEN C0NI41SS17. VAK P.OTTEKEAM

Toen de vijt hee-

ren van het dek van het groote stadsjacht de torens van Rotterdam in 't verschiet zagen wegduiken, konden ze met echt-„Patriottisch" genoegen aan hun werk terugdenken!

Vele aangename dagen had Rotterdam hun ver-

Sluiten