Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudig te werk, pak de dingen op een breede en eenvoudige wijze aan en wanneer uw doek af is, zult ge fouten in de kleur vinden, die ge kunt verbeteren — op een ander doek. Ik moet uw natuurlijk gevoel voor kleur — dat zeer fijn is, in het voorbijgaan zij het gezegd — bestrijden en u de eenvoudige, breede wijze van schilderen leeren. Uw natuurlijk gevoel voor kleur zal zich dan later wel doen o-elden. Le£ de kleuren er flink en vet op. Zorg dat ze goed in elkander overgaan. Wees niet keutelig!

o

De overgang van de eene tint in een andere geschiedt geheel in een toon. Ge hebt een kwartier besteed met het brengen van een massa tinten op dit gezicht. Neem nu een oogenblikje om er kalm naar te kijken en veeg dan bijna alles uit! Maak de vlakken grooter, in plaats van ze kleiner te maken; weg met zooveel

Sluiten