Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een pop vleugels en ge krijgt een vlinder. Voeg pooten en een kop bij den vorm van een ei en ge krijgt een kuiken, maar ge kunt er geen maken met een hoopje veeren.

Ge kunt zelfs geen kattenhaar bekijken, zonder poes uit het oog te verliezen!

De Grieksche beeldhouwers besteedden niet meer tijd dan wij aan het haar van hun honden en paarden, en toch — ! ! Bewaar in elk geval dit soort van werk voor het laatst en mocht ge het bij toeval vergeten, dan zullen uw vrienden u er later wel aan herinneren. Het ontbreken van een ooghaar, of van een knoop blijft nooit onopgemerkt.

Vergewis u derhalve dat ge het voornaamste hebt, dat is ronding en dikte van het voorwerp, want mocht ge daarin te kort schieten, dan zou het kunnen gebeuren dat de criticus het niet opmerkte en uw werk zou voor altijd gebrekkig blijven.

Sluiten