Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze gebruiken en er zal een gedicht van komen". Ge zoudt dan antwoorden: „Maar dat zou niet zijn, wat ik zeggen wil! ' Daarom moet ge uw eigen letters zoeken en

O o

zelf uw gedicht schrijven.

„Wilt u, als het u blieft, eenige fouten in mijn werk verbeteren?"

Fouten! Wel, we maken de eene fout na de andere! We komen zoo doende vooruit. Precies als de krab, die, om vooruit te komen, achteruit gaat.

Ge moet niet êen, maar wel veertig doeken klaar hebben staan om te beschilderen. Gij hebt altijd handschoenen om aantedoen Doeken zijn voor u even noodig.

„Mijn koppen gaan zoo op apen lijken, dat ik vrees, dat ik hard op weg ben een Darwiniaan te worden".

Ge zijt ten achter bij uw tijd. Een Darwiniaan worden! Ik zou denken dat ge dat

Sluiten