Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoudt ge daarvan veel kunnen leeren. Als een tweejarig veulen bij een wedren moet loopen, mag hij geen zware dingen dragen. Hoe meer een stel spieren wordt ontwikkeld, hoe meer hij aan de andere verliest. Een kavalerieofficier kan geen marsch maken, maar hij zou vijf dagen achtereen veertig of vijftig mijlen, dag en nacht door kunnen rijden; hij zou geen paard kunnen beslaan, maar een geheel legerkorps kunnen redden.

Er is iemand noodig, die u zegt waarin ge u moet ontwikkelen, waarmede ge verder moet gaan. Ik zeg dat niet om u van het volgen van uw eigen inzicht aftehouden.

o o

Indien ge uit de steengroeve steen wilt

o o

krijgen, ga dan bedaard te werk, gebruik kruit en laat een flink werkman u helpen. Zend dan iedereen weg en doe het fijne werk. Als ge eens alles hadt afgewerkt

o o

vóór het springen?

Ge meent dat ge weet wat ge dient te

o o

weten. Ik weet beter wat ge dient te weten,

Sluiten