Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan gij het zelf weet. Ik wil dat ge aan uw eigen ideaal het land zult krijgen.

Waarom gaat Dinges naar Europa om een Correggio te kopieeren? Zou ik niet al mijn oude schoenen geven om Velasquez een week, een dag te zien schilderen? Maar ik zou zoo niet gedacht hebben toen ik vijftien was; ik zou hebben gedacht als gij. Maar gesteld dat ik verstandig genoeg zou

O O Ö O

zijn geweest, dat ik mijn wil had gebruikt om verder te komen, niet om mijn eigen inzichten te volgen, en dat ik op zestienjarigen leeftijd bij Velasquez had kunnen zijn. Dan zou ik hebben geweten hoe men schildert. Hij zou mij in een week hebben kunnen zeggen, wat hem tien jaren kostte om te leeren. Maar niet iedereen is daartoe bereid. Ik heb zoo iemand nooit gevonden. Zelfs Millet, dien ik goed kende, wilde alleen met mij praten; hij wilde mij geen twee dingen wijzen.

Ik ben nu dertig jaren aan het schilderen.

Sluiten