Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist" reeds lang achter ons. Zij beantwoorden aan het doel van den koopman, niet van den artist, die het niet bij consciëntieus werk kan laten. Wanneer hij begint is dat al lang een overwonnen standpunt! Indien schilders het bij consciëntieus lieten, zou de wereld niet de helft krijgen van hetgeen zij hebben gedaan. Stel u Paganini voor „consciëntieus" spelende!

Wel, hoe gaat het met dezen gemberpot?

„Ik kan hem maar niet rond genoeg krijgen."

Niet rond genoeg? Ge hebt hem te rond gemaakt. Ge hebt zóo naar rondheid gestreefd, dat ge al het andere hebt opgeofferd. Gij hebt er niet aan gedacht om ook het effect, den toon en de stof van porselein uittedrukken. Ge hadt moeten zorgen dat hij klinkend, hard leek, niet dat hij er uitzag als een plum-pudding, of als een andere pudding.

Sluiten