Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons begrip van „afwerken" is dat alles glad moet zijn. Onze wapens behoorden te zijn gesneden in puimsteen; het veld schuurpapier, het helmteeken een klimmende vijl!

Een vogel is „af" als hij vliegen kan.

Ruskin noemt afmaken „een waarheid bijvoegen." Ik wensch hem veel pleizier en een lang leven. Hij verwart het met sterven en den dag van het oordeel. Afmaken is ergens van buiten ophouden, als men van binnen klaar ts, ophouden vóór dat gij of anderen uitgeput zijt, voor dat gij een lijk zijt, of uw werk hebt vermoord. Ik geloof dat dit het recept is voor ons arme, zwakke menschen. Een werk van Michael Angelo en de diamant schijnen zonder moeite af te zijn, omdat ze in loezen af zijn.

Houd op terwijl ge nog adem in het lijf hebt, ook al is uw werk niet af.

Het meeste werk wordt in koelen bloede

Sluiten