Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, alleen om te kunnen terugzien en vergelijkingen te kunnen maken met den tijd, toen ik twintig was."

Ja, dat zou interessant zijn, indien er genoeg van u waren overgebleven om vergelijkingen te maken, of om mee te lachen. Maar ge zoudt zoo oud zijn — haar, oogen,

tanden, alles weg — dat er niet genoeg"

ö b

van u over zijn zou, om u te herinneren wat ge waart op uw twintigste. Er zou niemand meer zijn om mee te lachen, want iedereen, dien ge kendet, zou al lang dood zijn.

Ik houd niet van de Duitsche schilderkunst. Te Antwerpen wordt geschilderd! Daar heeft men liefde en gevoel voor kleur. Maar toen ik op de Akademie te Dusseldorp was, waar ik negen maanden hard welkte, placht ik daar op de schilderijen vleesch te zien van allerlei kleur (behalve vleeschkleur): vleesch als was, lijm, pik,

Sluiten