Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\\ at ge ziet is niet altijd het beste. Door al het moois, dat 11 bevalt, op het doek te brengen, verstoort ge den eenvoud van het geheel.

Ge moet niet zoo eerzuchtig zijn!

„Ik kan t niet helpen. I oen ik in Kuropa was heette het „werken, werken!" Ik begon dan ook 's morgens vroeg te schilderen, bijna voor dat het dag was."

Een goeje tijd om te schilderen — als men geen kleuren kan zien!

„Ja, en ik schilderde den geheelen dag door, soms zonder te eten, en werkte zelfs 's avonds laat bij gaslicht. Dat hield ik zeven jaren vol, totdat ik ziek werd."

En nu zoudt ge misschien zeven jaren buiten moeten doorbrengen onder de dennen, zeggende: „Wat was ik een ezel!"

Laat u niet door plichtgevoel, of door de behoefte om te worden geprezen, dwingen

Sluiten