Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel zeker. Maar sommigen kunnen een jaar met iets bezig zijn en het steeds beter maken: Raphael bijv. Ook Millet kon zoo werken. Ik geloof dat alleen talenten van den eersten rangf dit vermogen. Trouwens

O

iedereen, die zijn werk volkomen goed kan doen, is een talent van den eersten rang. Velasquez bijv., die zoo gemakkelijk scheen te werken.

Er zijn maar weinige groote schilders geweest: Velasquez, Tintoretto, Paul Veronese. Titiaan werd bijna een groot schilder; hij had prachtige kleuren, maar niet het grootsche van de anderen.

Michael Angelo stond slechts bij den Almachtige achter. „Hij ondervond teleurstellingen?" — Malligheid! ik ben er zeker van dat, wanneer zijn pleister nat was en hij gereed stond het plafond van de Sixtijnsche kapel te bewerken, hij zoo gelukkig was als niemand anders zijn kon —

Sluiten