Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo gelukkig als iemand die bijkans een schepper is.

Zie naar die Madonna in zijn „Adam, door Jehovah aangeraakt." Naast haar schijnen alle andere Madonnas zelfbewust. Zij is zich zelfs niet bewust van het Kind, maar staart ver voor zich uit in de toekomst.

Michael Angelo's types behooren tot de meest grootsche. Ge ziet ze nog in Italië,

O O I

onder de vrouwen als zij aan het wasschen zijn, of op de markten.

„Ik weet niet wat ik doen zal." Ge leert dat door te werken. Begin iets te

o

teekenen en zie hoe ver ge het brengen kunt. „Wat zal ik nemen?"

O, iets waarin ge lust hebt.

„Zeg mij wat, als het u blieft." Hoe kan ik dat zeggen? Ik zou u evengoed kunnen vertellen welk gebed ge moet opzeggen.

Sluiten