Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk een voorstel om bij een schilder mee voor den dag te komen! 'I rouwens de critici weten dat de menschen er van houden op fouten te worden gewezen. Het is betrekkelijk dom te bewonderen, terwijl het zoo gemakkelijk is met het koor van afbrekers en kwaadsprekers meetegaan. W erkelijk groot werk kan nooit ten volle worden geapprecieerd, omdat alleen zij die het deden het naar waarde kunnen schatten. Toch schrijven een aantal jonge lieden over de fouten van Michael Angelo. Wat zou het een voorrecht voor hem zijn zoo hij hen hooren kon!

W AT voert gij uit?

„Ik probeer dien theepot te teekenen."

Met dat probeeren gaat een boel tijd verloren.

„Maar ik kan hem niet goed krijgen!"

Leg u er bij neer, dat ge hem niet goed kunt krijgen. Doe geen moeite hem zoo

Sluiten