Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Millet maakt de menschen op zijn schilderijen altijd ondergeschikt aan hetgeen ze doen. Hun handen waren gemaakt om te werken, hun voeten om kluiten te trappen.

„Ik zag, de vorige week, zijn „Wolkaardster op de „New-York Loan-Exhibition."

Ik herinner mij dat ik dat zag, den eersten dag toen hij er aan werkte. Hij legde het aan met doorschijnende kleuren; op een kleinen afstand gezien leken die volkomen vast. De wol, het lichte, onbestemde en toch vaste daarvan, ziedaar juist wat Couture niet kon schilderen. En dan de lucht, die Millet in zijn doeken wist te krijgen en hoe de dingen bij hem wijken! Ik begrijp niet hoe hij het gedaan krijgt.

Natuurlijk kon hij niet schilderen en kon het hem ook niet schelen te schilderen wat Couture het liefst had. Men zeet

o

dat de „Jongen met de zeepbellen" heel

Sluiten