Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mooi is, maar Millet zou het niet hebben willen schilderen.

„Ik denk dat Millet geen portretten maken kon."

Wel zeker kon hij dat, maar zijn portretten zouden er hebben uitgezien, niet zooals andere menschen dat wilden, maar zooals hij dat wilde.

Hij wilde niets liefs of pakkends schilderen, zoolang het publiek zijn landelijke tafereelen niet waardeerde. De menschen zeiden dat zijn schilderijen „niet elegant" waren. Kijk naar de vrouw op de „Schapenscheerders". Daar is meer elegance in dien kleinen voet, dan in alles wat Watteau ooit schilderde

Er zijn jaren noodig om de eenheid en somberheid van die groep te begrijpen. Ze is zeer uitvoerig geschilderd, niet alleen met gevoel, maar intens en geduldig. Ik kocht dit en verscheidene andere doeken; van sommige wilde Millet niet scheiden.

Sluiten