Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 2.

"DIE AFRIKAANSE PATRIOT (Alweer vergroot in 1880.)

Alweer 'n stap vooruitgegaan

Hoor, Patriot\ Jij groei!

Die wat jou loopbaan gadeslaan, Die kan dit bijna nie verstaan, Hoe kom jij tog so bloei!

Jou pakkie was dan weer te nou;

Jou klere weer te klein. Dis moeilik om jou bij te hou, So vinnig loop jij voor die tou. En — van jou maters kwijn.

Is dit wellig, dat baing wens:

"Ag, was hij tog mar dood !" Dat hulle daarom deur die sêns Word afgemaai en gou verflens, En jij, ou vrind, word groot?

I

A

Sluiten