Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i-

JANNIE EN' ANNIE.

11-aru f , ee,n,S-ln bonden n r'jk koopman gewoonHij had n klein dogter, so lief en so skoon•

Haar^ naam dit was Annie, skaars sestien jaar oud i- Iet n grote besitting van silvver en goud.

Toe Annie in haar tuintjie '11 wandeling nam Toe seg haar papa, die toe net bij haar kwam:

Irek an ver jou, Annie. so goed as jij kan, £.n kies jou 'n mooi en 'n dappere man".

"O Papa, o Papa, ek is nog nie klaar!

En nou al te trou — né, di's tog te swaar!

Ag, eis tog wat anders, jij sal dit verkrij';

Mar lat tog die trouwe 'n paar jaar nog blij".

fcl'00.?.' ^9°P'.stoute dogter!" roep hij toornig uit, As jij nie wil wees nie die jonkman sij bruid, , ver 'f1 ander lat krij' al jou geld,

En jij sal nie krij' nie so veul as 'n speld'" * * • * • H ' »

Sluiten