Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elke Diamantbewerker, die meer omtrent zijn vak wenscht te weten, dan hij als beoefenaar van slechts eene branche daarvan, kan weten, teekene in op:

GEÏLL. ENCYCLOPEDIE DER DIAMANTNIJVERHEID,

door

Dr. F. LEVITICUS,

met medewerking van HENR1 POLAK.

Prijs ƒ 12.50 a contant of bij vooruitbetaling.

Voor ons als solide bekende personen tevens verkrijgbaar a f 13.75 op afbetaling van minstens/i.- per maand. Nadere inlichtingen verstrekken gaarne

B. WOLF Jzn., Amsterdam.

Unkel en Oppers v/h. H. Zahn, den Haag-

De Boekhandelaar

B. WOLF Jzn.,

N. z. Voorburgwal 135, AWSTERDAft,

heeft steeds voorhanden alle nieuw verschijnende werken — Bestellingen worden aangenomen op de fabrieken door de bekende H.H. colporteurs. — Desverlangd wordt geleverd op termijnbetaling zonder prijsverhooging.

Agentschap van

„HET LEVEN"

fraai geïllustreerd weekblad met wekelgksche plaat als bijlage. — prys f 1.62Vï per kwartaal of ƒ0.55 per maand. Proefnummers op aanvrage verkrijgbaar.

Sluiten