Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

processtukken over de zaak waar is of niet, dat raakt u niet ?

Neumann.

Dat komt vry wel by.

Berger.

En dat alles gaat naar vaste regeltjes?

Neumann.

Ja, juist 1

Jterger.

Ik geloof, eenig inzicht te krygen in de klacht van het volk over het recht, in de klacht die door de landen gromt. De stumpers weten niet, wat my hier blykt, dat de juridische wetenschap een soort van danskunst is. In de rechtszaal staan blykbaar de advocaten der procedeerende partyen een soort van dans uit te voeren; de rechter geeft den prys aan wie het mooiste danst, en de Waarheid zit er in een hoek by te huilen.

Neumann.

Och, mynheer, groote woorden, domme woorden 1 (Nog al boos:)

Domme woorden! Als het anders was, zou er in 't geheel geen juridische wetenschap wezen. Als het anders was, dan was de heele juridische wetenschap weg. En dat een wetenschap, die een genot geeft aan wie haar beoefent, een genot... U begrypt dat natuurlyk niet. U kunt niet begrypen het intellectueele genot, dat wy hebben by het lezen van een scherp, een mooi geargumenteerd juridisch stuk. Daar heeft u de zaak Arnold. In die zaak is een fyne juridische kwestie. U kunt niet weten, met welk een pleizier ik

Sluiten