Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koning.

En die heeft zeker ook weer geantwoord, dat de man gelyk had, in alle punten gelyk?

Von Fürst.

Ja, Majesteit!

De Koning.

En de vraag, wat u nu verder zult doen, heeft u ook voor dit geval zeker nog niet speciaal overwogen?

Von Fürst.

Neen, Majesteit 1

De Koning.

Maar dat zult u dan toch zeer speciaal spoedig eens moeten overwegen. Myn geduld is uit. Ik wil een groote hervorming. Al myn beambten helpen me. Alle armen rekken zich naar den nieuwen tyd. Alleen de juristen zitten zoo star met hun glazige oogen op hun papieren recht te turen, dat zy niets zien dan papier, papier, waar een ander het gemoed in opstand komt. Deze gansche eeuw roept eerst myn vader, roep daarna ik om hervorming, hervorming. Toen myn vader aan de regeering kwam, schreef hy: „De ellendige justitie schreit ten hemel, en als ik haar niet verbeter, laad ik de verantwoordelykheid op me." Hy beval, binnen het jaar een nieuw landrecht te maken, waarby het romeinsche recht niet zoo sterk moest worden gevolgd als tot nog toe, en dat het gezond verstand wat naby zou komen. Hy zei niet, dat het heelermaal gezond verstand moest wezen. Zoo dwaas was hy niet, om van een jurist heelemaal gezand verstand te eischen. Hy zei alleen, dat het er wat op lyken moest. Nu, je zou zeggen, wat op te schryven, dat nog niet eens gezond verstand hoeft te wezen, dat kan. Maar ze deden het

Sluiten