Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het water, werd er gewerkt aan de ontscheping van alles, wat noodig was en zes dagen later stond Van der Heijden ook op den vijandelijken bodem.

Of alles nu al gewonnen was? Laat ons eerst een zien, wat er in die dagen aan wal gebeurd was.

Zoodra de eerste troepen aan wal waren, werden zij in slagorde geplaatst en wachtten zoo het bericht af, dat eenige verkenners van den omtrek zouden medebrengen. Toen dit niet ongunstig was, werd besloten verder landwaarts in te trekken, maar men had weder niet gerekend op de slimheid van den vijand. Spoedig zagen de onzen zich aangevallen door een bende met klewangs gewapend. Gelukkig overtrof ons aantal dat van den vijand, en dit, gepaard aan de strijdvaardigheid van al de troepen, die zich onder Van der Heijden geoefend hadden, deed den vijand spoedig wijken.

Zoo was het avond geworden, en moest men gelegenheid maken om den nacht door te brengen. Eenige versterkingen werden opgeworpen, wachtposten werden uitgezet en de rest der manschappen kon gaan rusten. De vijand zat gedurende dien nacht ook niet stil, en op den vroegen morgen van den llen Augustus naderde hij in groot aantal. Een tiental hunner gehikte het, over de versterkingen te klimmen en zoo in het bivak te komen. Terwijl zij

Sluiten