Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later, dat zij tot onze bondgenooten bleven behooren, dan werd die afkoopsom teruggegeven.

Twee plaatsen waren er echter, die noodzakelijk in onze handen moesten vallen, nl. Lamgoet en Missigit Toengkoep. Ook de Atjehers begrepen, dat met die twee plaatsen hun macht zou staan of vallen, en met den moed der wanhoop trachtten zij ons leger te weerstaan. Ook hier bleek weer, hoe veel snel en doortastend handelen vermag. In 4 dagen hadden de onzen hun doel bereikt; de meeste Atjehers onderwierpen zich en de overigen vluchtten naar den Goudberg. Daar zouden zij zeker veilig zijn; in dat ondoordringbare gedeelte hadden zich de Nederlandsche vaandels nog nimmer vertoond. Maar Van der Heijden was de man niet om in half gedaan werk te berusten. Ook daar drong hij door en in drie dagen was die tegenstand geheel vernietigd.

Nu kon de Gouverneur weder aan 't werk gaan en door zijn wijs beleid keerden spoedig allen, die uit hun kampongs gevlucht waren, daarheen terug. Weldra heerschte allerwegen de oude bedrijvigheid en waar Van der Heijden zich vertoonde, werd hij met ontzag doch niet zonder genegenheid behandeld. Hij had het karakter van den Atjehergoed bestudeerd; zijn meening, dat men dezen eerst zijn macht moet laten gevoelen om hem daarna goed te behandelen, bleek ook hier weder de juiste te zijn.

Sluiten