Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoudende Roomschen een soort kunstgreep, die Van Houten, als hij er door vallen moest, bij de tegenwoordige kiezers veel meer goed dan kwaad zou staan. Daarachter ligt een tijdperk van machteloosheid van alle partijen, dat jaren lang duren kan. Terwijl, indien uit Van Houten's kieswet een gematigd conservatieve Kamer komt, er althans wat kan gebeuren, want ook deze heeren blijven, al zij het naar hun trant, niet buiten de noodzakelijkheid van arbeidswetgeving. Het is nu eens zoo, wij zijn in een slop geraakt, en het eenige wat ons er uit zou kunnen redden, eene sterke en imperieuze uiting der arbeidersbevolking, is niet te bespeuren. En nog, hoe zou zij zich doen gelden op de Kamers, zoo veilig gezeteld in de fraaiste onzer stille steden, in ons Versailles? De katholieken beheerschen ïnu een deel der toekomstpolitiek. Stemmen zij voor, dan kunnen de links-liberalen zich de weelde veroorlooven van een protest, dat hen nauwer zal verbinden en krachtiger maken in het land. Maar stemmen de katholieken tegen, dan ondergaat de fractie Tak in elk geval een verzwakking. Of zij gaat met Van Houten meê en verliest ettelijke broeders, die nog veel voelen voor de eenheid der liberale partij, of zij helpt de wet verwerpen, en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor een toestand die heel treurig kan worden.

Het is een naar, 'en ook een eenigszins mal werk om die berekening te maken omtrent de handelingen van heeren, die eigenlijk tot dat handelen, wel formeel, maar moreel niet gerechtigd zijn. Het pijnlijk pogen van dit ontwerp om met den schijn van hervormen, alles bij het oude te laten, heeft bij het volk wel de maat volgemeten der minachting van de politiek. Maar dat gevoel gaat gepaard met een zoo onverstoorbaar geduld, met zulk eene apathie en onverschilligheid, dat men tot geene andere conclusie kan komen dan om al deze platonische en onvruchtbare beweging te staken, het aan de heeren op het Binnenhof over te laten en voor politieke agitatie in dit land betere tijden af te wachten.

En men kan dit te eerder doen, omdat in de zich sterk

Sluiten