Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die inrichtingen dikwerf de grootste behoefte bestaat btj hen die de vracht niet kunnen missen. Indien Amsterdam een brug sloeg over het IJ en de gemeente zou daar een tol op heffen, dan zou er een storm van verontwaardiging komen. Maar 'nu met minder kosten de gemeente daar een pontveer, dus een gebrekkiger middel van gemeenschap onderhoudt, ziet men geen bezwaar om de menschen die voor hun nering en bedrijf het water moeten oversteken, daarvoor te doen betalen. Ligt aan deze verschillende appreciatie iets anders ten grondslag dan sleur? De gemeente vraagt mij geen cent als ik over het asphalt der Kalverstraat wandel, maar wil ik haar gebied aan den overkant bereiken, dan moet ik een kaartje koopen. Dit is een aparte heffing van een deel der inwoners, — zeker niet te motiveeren. Want in de kosten ligt geen motief van verschil. Ook straten zijn van aanleg, onderhoud, verlichting en bewaking dure inrichtingen. Maar het is nu eens zoo in de gedachten der menschen, varen en rijden, hoe onontbeerlijk ook bij groote afstanden, moet geld kosten. Wie het hardst moet ploeteren, dikwijls zijn kost op grooten afstand zoeken, betaalt hetzelfde tarief, als wie voor zijn plezier uit is. Deze gelijkheid drukt zeer ongelijk; een wezenlijke gelijkheid is alleen door kosteloos vervoer te

bereiken. . .

Daarom is het zoo goed dat het denkbeeld van de heeren Burns en Costelloe in den County Council is ter sprake gebracht. De behoefte aan voor allen toegankelijke inrichtingen van openbaar nut doet zich het sterkst gelden in het intense verkeersleven der groote steden. Deze zullen het voorbeeld moeten geven. Maar hei beginsel der voorziening in die behoefte op eene wijze die voor allen gelijk, dus kosteloos moe zijn, is overal hetzelfde. Het zal doordringen en leiden tot eischen, allengs moeilijker af te wijzen. De verdere consequentiën van het beginsel behooren tot latere ontwikkeling, maar in de gemeente is het veld waar de nieuwe denkbeelden omtrent het samenleven der menschen al wortel schieten, en de verwezenlijking van een plan als dat van John Burns en

Sluiten