Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitmaken of hetgeen men als „leven" voelt, werkelijk bewegingen van het kind en niets anders zijn, en dus daaruit mag worden afgeleid, dat werkelijk zwangerschap bestaat en niet de een of andere kwaal of ongesteldheid die ten onrechte deed onderstellen, dat „leven" gevoeld werd.

Oprispingen kunnen ongeveer het zelfde gevoel als kindsbewegingen veroorzaken; de vurige begeerte van de vrouw om zwanger te worden, kan maken dat zij zich verbeeldt dat zij leven voelt, ook al is daarvan geen sprake. Er zijn verscheidene gevallen bekend, dat vrouwen van 45 tot 55 jaar - het tijdperk, waarin de stonden gewoonlijk ophouden — dachten dat zij zwanger waren, omdat zij sinds eenigen tijd niet meer de menstruatie hadden gezien en meenden leven te voelen. Gewoonlijk wordt dan het gevoel van leven door sterke bewegingen van de ingewanden en verplaatsing van darmgassen (winden) veroorzaakt.

Sluiten