Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

VERKEERDE BEGRIPPEN OMTRENT DE ZWANGERSCHAP ENZ.

Als een jonge vrouw haar eerste kind verwacht, laten belangstellende vriendinnen en kennissen gewoonlijk niet na haar veel lessen en waarschuwingen te geven. Vooral met de laatste zijn zij niet karig, want naar veler meening zijn de gevaren, die de natuur aan de vrouw, die moeder hoopt te worden, in den weg heeft gelegd, talrijk en ernstig; de voorzichtigste kan ze ternauwernood ontgaan. Als men die raadgeefsters moest gelooven, dan zou het bijna een wonder zijn, dat er ooit een kind geboren wordt, dat gezond en recht van lijf en leden is.

Een der meest verspreide van de vele vooroordeelen is, dat een zwangere vrouw, omdat ze twee menschen te voeden heeft in plaats van één, dus reeds van het begin af veel meer moet eten dan zij te voren deed. Er bestaat bijna geen grooter dwaling. Natuurlijk moet een zwangere vrouw, evenals ieder mensch, zich behoorlijk d. w. z. voldoende maar zonder overdaad voeden, maar

Sluiten