Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKEERDE BEGRIPPEN ENZ.

dit moet zij niet alleen gedurende de zwangerschap, dit moet zij altijd doen. Maar wanneer zij genoeg eet en drinkt, zoodat zij voor zich zelf voldoende voedsel ontvangt, ontvangt ook het kind genoeg. Het voedsel moet echter goed, krachtig en versch zijn. Bedorven spijzen mogen niet gebruikt worden, b.v. adellijk wild of oude kaas, lekkernijen, die misschien goed zijn voor oude' lekkerbekken, maar niet deugen voor jonge, gezonde vrouwen.

Een ander dwaalbegrip is, dat een zwangere vrouw alles moet hebben, waarnaar zij verlangt, omdat anders haar kind er onder lijden zou. Het geloof in dit dwaalbegrip is zóó algemeen verspreid, dat velen bang zijn eene zwangere vrouw zelfs datgene te weigeren, wat bepaald schadelijk voor haar is, uit angst dat dit nadeelig werken zou op het kind.

In dergelijke gevallen is de beste raad, dien men aan de jonge aanstaande moeder geven kan: stoor u zoo weinig mogelijk aan eenig verlangen, dat onmatig dreigt te worden; voor u zelf is het altijd goed, als gij u oefent in zelfbeheersching, en indien uw gedrag en uw denkwijze eenigen invloed kan uitoefenen op het kind dat gij verwacht, moet uw zelfbeheersching ook aan het kind ten goede komen, aan het kind hinderen, doet het zeker niet.

Sluiten