Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarna moet het kind in de wieg gelegd worden (zie Hoofdstuk XI).

Van den beginne af moet het kind zooveel mogelijk op vaste tijden gevoed worden. Men moet het niet laten zuigen zoodra het schreeuwt; dikwijls schreeuwt het juist omdat het te veel voedsel gekregen heeft.

Gedurende de eerste drie maanden moet het kind overdag hoogstens om de twee of drie uren gezoogd worden, als het 's nachts doorslaapt; van drie tot zes maanden hoogstens om de drie uur; van zes maanden totdat het gespeend wordt hoogstens vijf a zes keer per dag. Het is onnoodig en schadelijk om het met kortere tusschenpoozen te voeden: over-voeden wordt de oorzaak van allerlei maagkwalen en men moet bovendien een kind zoo jong mogelijk leeren, dat het niet iets krijgt zoodra en omdat het er om schreeuwt.

Zoo mogelijk moet het kind 's nachts in 't geheel niet gevoed worden, maar slapen; men moet het om elf uur 's avonds de borst geven en dan niet weer voor zes uur 's morgens, opdat moeder en kind voldoende rust genieten. De melk van eene moeder, die door eenige uren rustigen slaap opgefrischt is, is van veel betere hoedanigheid en zal waarschijnlijk beter in de behoeften van het kind voorzien, dan die van eene vrouw, die moede en uitgeput is, na eene gestoorde nachtrust.

Sluiten