Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUIG ELINGSKWALEN.

de liezen, rondom den navel en tusschen debeenen. Als het da&r voorkomt is meestal de urine te sterk (wat men aan de roode kleur en den onaangenamen geur bemerken kan), scherpe urine schijnt een bijzonder prikkelenden invloed op de huid te hebben. Zelfs al heeft de urine deze eigenschappen niet, dan zal zij toch roodheid en ruwheid van de huid veroorzaken, als zij te lang met het lichaam in aanraking blijft, d. w. z. als het kind niet dikwijls genoeg een schoone luier aan krijgt of als het niet dikwijls genoeg gewasschen en gedroogd wordt.

De beste wijze om dit uiterst pijnlijk ongemak te behandelen, is het zooveel mogelijk te voorkomen. Het kind moet flink gewasschen en daarna vooral goed afgedroogd worden en in de plooien van de huid moet men stijfselpoeder of nog liever talkpoeder brengen. Doe dadelijk de luier af wanneer het kind die natgemaakt heeft, droog het kind goed af met een schoonen, drogen, ■warmen doek, wasch het daarna zachtjes met een spons of een zachten lap met warm water, droog het weer af, poeder het zorgvuldig en doe het dan eene schoone luier aan. Gebruik nooit een luier, die, na bevuild te zijn geweest, niet uitgespoeld en gewasschen maar alleen gedroogd is; dit is een zeer vieze gewoonte, die toch in sommige kinderkamers druk in praktijk wordt gebracht.

Sluiten