Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om geen twijfel te laten aangaande onxe meeniug, hoe de stof van het belangrijke leervak Natuurkennis in de lagere school behoort ie worden behandeld.

Naar volledigheid hebben we allerminst gestreefd; we hebben getracht slechts eenige grepen tot een geheel te vereenigen.

Wij meenen dat de L. S. reeds zeer veel heeft bereikt, wanneer zij ten opzichte van de Natuurkennis het kind gewent, zijn zintuigen goed te gebruiken, en zijn belangstelling opwekt voor hetgeen hem omringt, opdat het leere zich te verlustigen in en eerbied te gevoelen voor de schoonheid in de schepping.

VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

Behoudens kleine verbeteringen is deze druk gelijk aan den vorigen.

Groningen , i ,

, r November 97.

Arnhem, >

H. SCHEEPSTRA. W. WALSTRA.

Groningen , i

. i September 1906.

Arnhem, >

H. SCHEEPSTRA. W. WALSTRA.

Sluiten