Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blad is gezaagd,, hebben we gezien. Maar de rand van de lelie is geheel effen, heeft heeleraaal geen insnijdingen. Zoo'n rand noemen we gaaf.

En bij 't lelieblad ontbreekt ook de bladsteel. Zulke bladeren heeten ongesteeld of zittend, 't Blad van den appelboom daarentegen is gestoeld, gelijk we hebben opgemerkt.

Nu moeten we nog het onderste deel van den stengel der lelie bekijken. Die ronde verdikking lijkt precies een ui. Ze heet bol. Als we dezen in 't vroege voorjaar in den grond zetten, dan schiet daaruit een nieuwe stengel op.

Elk jaar groeien aan den ouden bol een of meer nieuwe bollen. Deze jonge bollen geven 't aanzijn aan nieuwe lelies. In 't najaar sterft de oude bol evenals de stengel.

De witte draden, onder aan den bol, zijn de wortels. Ze zijn niet vertakt. Aan 't einde zitten de wortelharen.

Beide planten groeien en bloeien, maar de lelie leeft slechts kort, terwijl de appelboom zeer oud kan worden.

OPGAVEN.

1. Welke tleelen vinden we aan appelboom en lelie beide?

2. Iloe is de stengel van de lelie ?

3. En hoe de stam van den appelboom?

4. Hoe loopen de nerven van het lelieblad?

5. En hoe die van 't blad van den appelboom ?

(i. Welk onderscheid is er tusschen den rand der bladeren van beide?

7. Hoe zit het lelieblad vast aan den tak?

8. Hoe heet het onderste deel van den leliestengel?

!). Wat groeit er elk jaar uit dien ouden bol ?

10. Wie leeft het langst, de lelie of de appelboom?

Teekenen: het blad van een lelie (omtrek en vier nerven). Ook het blad van een appelboom (omtrek, steel, hoofdnerf en acht zijnerven).

7. De bij.

Ofschoon we in den zomertijd hoofdzakelijk planten wenschen te beschouwen, is dit seizoen toch uitnemend geschikt voor do

Sluiten