Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam eenhoevig dier. Waarom 't paard huisdier genoemd wordt. (Hier opmerken, waarom 't paard wel, een muis of rat niet een huisdier is), 't Paard ons grootste huisdier.

't Jong heet veulen', de ouders hengst en merrie. De merrie zoogt den eersten tijd haar jong, vandaar de naam xoogdier. Koe en schaap, hond en kat, geit en varken zijn ook zoogdieren.

Kleur van het haar. Andere hoedanigheden van 't haar: glad en glanzig. Hoe deze hoedanigheden verschillen bij jonge en oude paarden. Welke 't mooist zijn. Een zorgvuldige behandeling doet het haar lang glanzig blijven.

Andere hoedanigheden en eigenschappen van 't paard, 't Bezit een ontwikkeld verstand en een getrouw geheugen. Dit met voorbeelden ophelderen (l. paardenspel; 2. den weg herkennen, dien 't éénmaal geloopen heeft, of de plaats, waar 't eens gestald is geweest). Verder is het gehecht aan zijn meester. Door zachtheid laat het zich gewillig leiden. Een ruwe behandeling maakt het halsstarrig, een zacht woord gewillig en gedwee. Gevoelig voor muziek. Hoort gaarne de opwekkende, vroolijke tonen der muziek, 't Is echter schrikachtig. Bang voor 't ongewone ; niets beteekenende dingen doen het op hol slaan. Men moet het paard opvoeden, leiden. Vertellen, hoe de Arabier met zijn paard omgaat.

Het paard is opgewekt, levendig, beweeglijk. Zijn grootste lust is rennen. Stellig hebben de leerlingen menigmaal een paard door de wei zien draven, vroolijk brieschende en den omtrek van zijn krachtigen hoefslag doende daveren. Stappen, draven, galoppeeren.

Daar de leerlingen gewoonlijk slechts een enkel paardenras te zien krijgen, achten we het niet wenschelijk, uit te weiden over verschillende rassen. Men kan even opmerken, dat in ons land voornamelijk drie rassen voorkomen: 't Friesche, 't Geldersche en 't Zeeuwsche. Misschien hebben de leerlingen een enkelen keer een ponny gezien.

Welke diensten het paard den mensch bewijst, als rijpaard en als werkpaard. Men besluite met de levensgeschiedenis van een paard, in den trant van: „Een paard vertelt", voorkomende in Sneeuwvlokken li.

Sluiten