Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPGAVE N.

1. Welke zijn de voornaamste deelen van het paard?

2. Hoe zijn: de ooren; de neusgaten; het voorhoofd; de nek; de hals?

3. Wat zit er om het uiteinde van den voet?

4. Hoe noemen we daarom het paard?

5. Waarom heet het paard huisdier?

6. Hoe heet het jonge dier; hoe heeten de ouders?

7. Waarom noemt men het paard ook zoogdier?

8. Welke zoogdieren kent ge meer?

!>. Welke kleur hebben de paarden al ?

10. Waar vinden we bij 't paard de langste haren?

11. Noem eenige hoedanigheden van 't paard?

12. \\ aaruit blijkt al, dat een paard een goed geheugen heett?

13. Wanneer zegt men van 't paard, dat het stapt, draaft, galoppeert?

14. Waarvoor wordt het paard al gebruikt?

1"). Wie gebruiken het als werkpaard?

2. Het Rund.

Evenals liet paard is ook het rund reeds bij het A. O. behandeld. Bovendien is ook dit dier zoo bekend, dat we aanknoopingspunten in overvloed hebben. In de eerste plaats willen we het voornaamste uit onze aanschouwingsles herhalen, waarbij de plaat uitstekend dienst kan doen.

Aanwijzing en benoeming der voornaamste deelen van 't lichaam. Iets over grootte, vorm, kleur.

Waarin het rund met het paard overeenkomt: zoogdier; huisdier; 't bewijst den mensch veel nut, enz.

Punten van verschil: de koe horens op den kop, het paard niet. Achter aan den romp een lange, vleezige staart, aan 't eind waarvan een bosje haren, een kwast vormende. Geheel anders die van 't paard. De pooten van 't rund korter, de romp dik en plomp, bewegingen ver van sierlijk. Geen fraai dier zooals het paard. Verder het rund een tweehoevig dier: aan eiken poot twee hoeven, die samen nagenoeg den vorm hebben van een

Sluiten