Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paardenhoef. Achter aan eiken poot nog twee kleine hoefjes, die den grond niet raken.

Ook in geaardheid is groot verschil, 't Paard is fier, vlug, levendig, het rund loom, traag, dof, wezenloos. Terwijl het paard af en toe draaft door de weide, graast het rund onverstoorbaar kalm. Heeft het genoeg voedsel genomen, dan vlijt het zich neer in de schaduw, 't liefst aan den slootkant der wei. En dan eerst begint het kauwen. Al grazende heeft het rund 't voedsel bijna onmiddellijk doorgeslikt. Thans komt dat bij gedeelten weer in den bek en nu wordt het fijngemaakt. Pit heet herkauwen. Het rund is een herkauwend dier; het paard niet.

't Paard hebben we schrikachtig genoemd, 't rund is spoedig bang. Een hondje in de wei kan het verbazend doen ontstellen. Ook een bont kleedje kan het overigens zoo vreedzame dier heelemaal van streek brengen.

Wat we verder aan 't rund waarnemen. Tussehen de acliterpooten een groote uier, waaraan vier lange tepels. Toch heeft de koe geen gelegenheid, haar jong kalf te zoogen, wijl dit dadelijk na zijn geboorte aan de moeder ontnomen wordt, 't Mannelijk dier heet stier; de gemeenschappelijk naam is rund.

Onder de huisdieren bekleedt het rund een voorname plaats. Waarin het groote nut van 't dier al bestaat: melk (boter, kaas), vleesch, huid, horens, beenderen. Waarom de boer koeien houdt. In hoofdzaak in ons land melkvee en slachtvee. In enkele streken van Nederland, nl. in Limburg en Noord-Brabant wordt het rund nog als werkkracht gebezigd.

OPGAVE N.

1. Welk «lier is mooier: het paard of het rund?

2. Wat voor dieren zijn beide?

3. Maar hoe zijn van het rund: de kop, de oogen, de hals, de romp, de pooten ?

4. Welk verschil is er tussehen de staarten van beide dieren?

5. Wat draagt het rund op den kop?

G. Waarom noemen we het een tweehoevig dier ï

7. Wat weet je van zijn geaardheid?

8. Waarom noemen we het rund een herkauwer.'

Sluiten