Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vooroefeningen voor het lezen eischen dit niet. Het voordeel er van zou hierin bestaan, dat de leerlingen zich oefenen in ontbinden en samenstellen en dat ze vertrouwd raken niet een term, dien ze nog niet kenden: woordje. Maar de oefening in het ontbinden in letterklanken is bij doelmatige inrichting niet moeielijker dan die van een zin in woorden, en de bedoelde onbekende term behoeft in het begin niet gebezigd te worden, terwijl de kinderen er langzamerhand zonder opzettelijke voorbereiding mede vertrouwd raken door het gebruik, dat de onderwijzer er van maakt.

§ li». Het behoeft geen nadere toelichting, waarom de woorden, die voor de oefeningen in het ontbinden dienst zullen doen, zoo gekozen moeten worden, dat de leerlingen op het hooren van den klank zich dadelijk allen dezelfde zaak voorstellen.

Ook is het duidelijk, waarom zaaknamen zich hiervoor beter leenen dan die van werkingen of hoedanigheden, al zijn er onder deze wel enkele bruikbare; denken we b.v. aan eten, zitten, blauw, rood, enz. Het is echter beslist noodig te zorgen, dat we woorden kiezen, die in den woordenschat der kinderen voor het grijpen liggen, die dus nog meer zijn dan namen van zaken uit hun onderscheiden omgeving. De omgeving, waarin ze bij dit onderwijs verkeeren, is de school. We zullen dus wel doen, daar te brengen, wat voor deze oefening noodig is.

§ 20. Nu is de school echter niet rijk aan velerlei voorwerpen. waarmee de leerlingen onzer aanvangsklasse vertrouwd zijn of dit gemakkelijk geraken. We zouden er wel heel wat voorwerpen kunnen brengen, die er gewoonlijk niet zijn, maar we kunnen ook volstaan met de afbeelding van veel, dat zij in huis of elders wel hebben gezien. Daartoe dienen de platen.

Het lag voor de hand daarvoor de afbeelding van huiselijke tafreelen te kiezen.

Dat die tafreelen niet door alle leerlingen zoo bij hen thuis

3

Sluiten