Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een tuin-man een hak-mes

een tuin-huis een kaas-mes

een pak-huis een kaak-mes

een voor-huis een dom-oor

een hóek-huis een koop-man

een teer-ton een voer-man

een pap-pot een haar-kam.

Na bovenstaande groep wordt de volgende gelezen, waarbij de lettergrepen een andere beteekenis hebben dan wanneer ze op zichzelf staan of zonder beteekenis zijn. maar toch bij het lezen geen moeite opleveren:

een kar-pet een koet-sier

een ser-vies een sol-daat

een pen-seel her-man

een por-taal an-ton

Daarna worden woorden geschreven met een stomme e in de laatste lettergreep. Doordat de leerlingen gewoon zijn aan alle woorden een beteekenis te hechten, zal het hun niet moeilijk vallen die woorden goed uit te spreken.

moe-der een var-ken

mees-ter een kui-ken

sui-ker een kui-per

har-men een hoe-pel

maar-ten een dek-sel.

vier man-den tien hoe-den

tien ker-sen vier doe-ken

tien vor-ken tien een-den

vier hem-den tien dui-ven.

Nu worden zinnetjes gelezen, waarin reeds enkele woorden voorkomen met een lettergreep de:

een die-pe kuil.

ilaar-in is een doo-de haas.

een tuin met een roo-de roos.

een roo-de roos en een uit-te.

Sluiten