Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. STATEN EN HOOFDSTEDEN.

Aan het hoofd der regeering van ons land staat een koningin; Nederland is een k o n i n kr ij k. Ook de andere landen van Europa zijn rijken of staten. Over sommige er van regeert een keizer, b.v. over Rusland en Duitschland. Dit zijn dus keizerrijken. Oostenrijk-Hongarije is een keize r-k o n i n k r ij k ; want de keizer van Oostenrijk is koning over Hongarije. De opperheer of keizer van Turkije draagt den titel van sultan, zoodat Turkije een sultanaat is. Aan het hoofd der regeering in Frankrijk en in Zwitserland staat een president; die staten zijn republieken. Het hoofd van Boelgarije heeft den titel van vorst. Boelgarije is een vorstendom.

Alle andere landen, die wij hebben leeren kennen , zijn koninkrijken.

Gelijk we weten, heeft Nederland een hoofdstad, nl. Amsterdam, een groote stad met 500 ooo inwoners. Zoo ook hebben de andere staten van Europa ieder een hoofdstad. Dit blijkt uit het volgende lijstje; hierin duidt elk getal aan, hoeveel duizend inwoners de hoofdstad heeft.

Nederland: Amsterdam. . 500

België: Brussel 800

Zwitserland : Bern 55

Denemarken: Kopenhagen 400

Servië: Belgrado (50

Griekenland: Athene . . . 100

Portugal: Lissabon .... 300

Boelgarije: Sofia 45

Roemenie: Boekarest. . . 280

Turkije: Konstantinopel . 1100

Italië : Rome 500

Noorwegen: Christiania 225 Gr. Brittannie : Londen (J000 Zweden : Stockholm . . 300 Frankrijk: Parijs .... 2500 Duitschland: Berlijn . . 1700 Spanje: Madrid .... 500 j Oostenrijk : Weenen . . 1600 'Hongarije: Boeda-Pest . 000 Rusland: St.-Petersburg 1300

Sluiten