Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

golven zijn er tusschen die schiereilanden ? 17. Welke zijn de voornaamste plaatsen? 18 Welk product voert Menado uit?

19. De Molukken heeten ook wel -eilanden, dewijl zij

vele leveren. 20. De Banda-eilanden leveren en

Amboina brengt in den handel.

30. ONZE HANDEL MET HET BUITENLAND.

In ons land bloeit de landbouw ; maar deze brengt minder op, dan hier voor het gebruik noodig is. Gelukkig zijn er andere landen, waar men meer koren verbouwt, dan er verbruikt wordt. Deze landen kunnen koren uitvoeren. Zoo zijn Rusland en de Vereenigde Staten de groote korenleveranciers van Europa. Uit Rotterdam en Amsterdam b.v. gaan groote stoombooten naarNew-York, om tarwe en maïs, naar Riga, om rogge en naar Odessa, om tarwe te halen. Ook de Duitsche Oostzeehavens Koningsbergen, Danzig en Stettin voeren veel koren en meel uit.

Voor het bouwen van onze huizen, waterwerken en schepen moet het hout ook al uit den vreemde komen.

Voorname houtlanden zijn Noorwegen en Zweden, Rusland en Noord-Amerika. Te Amsterdam, Rotterdam , Zaandam, Delfzijl, Harlingen en Dordrecht wordt veel hout ingevoerd.

Engeland en Duitschland voorzien ons land voor een groot deel van ijzer en steenkool. Vooral van de streken langs de Rutar {roer '), een zijrivier van den Rijn, krijgen wij veel steenkool.

Rotterdam en Amsterdam hebben groote petro-

1 Zie het kaartje van Nederland in den Eersten Teekenatlas.

Sluiten